Látomás, hogy hívjuk még

Az első látomás gyümölcsei

Dieter F. Uchtdorf elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Joseph Smith-t is azok közé sorolom, akiknek Krisztusról hogy hívjuk még bizonysága segített saját bizonyságom kifejlesztésében a Szabadítóról. Hat hónappal ezelőtt ti, Jézus Krisztus egyházának hithű tagjai, támogattatok engem a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként.

Ő csak egy hétköznapi ember. Játszik velünk és ő szokta levágni a hajunkat. Csodálatos egyháztagok, akiknek imáit és szeretetét oly nagyra értékeljük feleségemmel, nektek is integetünk.

EZÉKIEL LÁTOMÁSAI

Fiatal koromban Németországban sok helyre és sokféle körülmény között jártam istentiszteletre — szerény melléképületekbe, lenyűgöző villákba, és nagyon modern kápolnákba. Egy nagyon fontos dologban azon-ban mindegyik megegyezett: Az Isten Lelke jelen volt; érezhettük a Szabadító szeretetét, miközben gyülekezeti vagy egyházközségi családként összegyűltünk.

  1. Körömvirág receptek a látáshoz
  2. Bibliai látomások üzenete Kassán st-andrea.
  3. Nagy a szó mindkét értelmében, azaz nagy formátumú és nagy jelentőségű személyiség, egyszersmind nagy terjedelmű prófétai könyv maradt fenn a neve alatt.
  4. Jelenések Könyve kommentár - Látomás, hogy hívjuk még

A zwickaui kápolnában volt egy öreg, levegővel működtetett orgona. Fiatal férfiként minden vasárnap az volt a feladatom, hogy a fújtató robosztus karját fel-le pumpáljam, hogy az orgona működhessen.

Még mielőtt viseltem volna az ároni papságot, néha abban a kiváltságban volt részem, hogy segédkezzek ebben a fontos feladatban.

Dániel könyve | Szent István Társulati Biblia | Szentírás

Amíg a gyülekezet a visszaállítás szeretett himnuszait énekelte, én minden erőmmel pumpáltam, hogy az orgonában legyen elég levegő. Az orgonista szürkehályog myopia mindig láttam, hogy jól csináltam-e, vagy nagyobb erőfeszítéssel kellett-e végezni a feladatom. Mindig is megtisztelve éreztem magam a feladat fontossága és az orgonista belém vetett bizalma miatt.

hogyan lehet valóban visszaállítani a látását

A beteljesítés nagyszerű érzése volt ez, hogy felelősséggel tartozom érte és részese lehetek ennek a nagyszerű munkának. Volt egy másik előnye is ennek a hogy hívjuk még A fújtatót működtető egy olyan helyen ült, ahonnan a kápolna elejét díszítő ólomüveg ablak nagyszerű látványt nyújtott.

Az ablakon az első látomás volt látható, ahogy Joseph Smith a szent ligetben a mennyek felé nézve, egy fényoszlopba tekintve térdel. Amíg a gyülekezet énekelt, de még az egyháztagok beszédei és bizonyságtételei alatt is gyakran néztem ezt, a világtörténelem legfontosabb eseményét ábrázoló szent pillanatot.

Látomás, hogy hívjuk még

Lelki szemeimmel láttam, ahogy Joseph tudást, bizonyságot és mennyei irányítást kap, mikor áldott eszközzé vált Mennyei Atyánk kezében. Különleges lelkületet éreztem, mikor ezt a gyönyörű jelenetet néztem az ablakon, melyen egy hívő fiatal fiú egy szent ligetben, bátor döntést hozva őszintén imádkozott Hogy hívjuk még Atyánkhoz, aki meghallgatta és szeretően válaszolt imájára.

Itt voltam én, egy fiatal fiú a második világháború utáni Németországban, egy romokban álló városban, több ezer mérföldre az észak-amerikai Palmyrától és több mint száz évvel az említett esemény után.

A Szentlélek mindent átható ereje által éreztem a szívemben és az elmémben, hogy igaz volt az, hogy Joseph Smith látta Istent és Jézus Krisztust és hallotta hangjukat. Az Úr Lelke megnyugtatta fiatal lelkemet, és biztosított annak a szent pillanatnak valóságáról, ami egy olyan világméretű megmozdulást eredményezett, ami addig fog gördülni, amíg az egész földet betölti.

Hittem Hogy hívjuk még Smith bizonyságában, mely a szent ligetben történt dicsőséges élményéről szól, és most is tudom, hogy ez így volt. Isten újra szólt az emberiséghez. Visszatekintve, hálás vagyok annak a rengeteg barátnak, akik segítettek fiatalkoromban, hogy bizonyságot nyerjek Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról. Először egyszerűen hittem az ő bizonyságaikban, majd a Szentlélek isteni tanúbizonyságot tett a szívemben és az elmémben.

Látomás, hogy hívjuk még, Tartalomjegyzék

Joseph Smith-t is azok közé sorolom, akiknek Krisztusról való bizonysága segített saját bizonyságom kifejlesztésében a Szabadítóról. Mielőtt felismertem volna a Szentlélek tanítását, mely bizonyságot tett nekem arról, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, fiatal szívem érezte, hogy Isten barátja látomás, és éppen ezért természetesen az enyém is.

Who are you, really? The puzzle of personality - Brian Little

Tudtam, hogy bízhatok Joseph Smith-ben. A szentírások arra tanítanak, hogy a lelki ajándékok azoknak adatnak, hogy hívjuk még Istentől kérik, akik szeretik Őt és akik betartják hogy hívjuk még Ő parancsolatait. Egyeseknek ez, másoknak amaz adatik, hogy mindenkinek hasznára legyen. Miközben igazán megalázkodunk, megáldatunk ezzel az ajándékkal, hogy legyen hitünk, és reményük olyan dolgokban, amiket még nem láttunk, de tudjuk, hogy igaz.

Lásd Alma Ha kísérletezünk a szentírások és az élő próféták nekünk szóló szavaival — még akkor is, ha csak látomás van arra, hogy higgyünk hogy hívjuk még, és nem szegülünk ellen az Úr Lelkének, a lelkünk gyarapodni fog, elménk pedig megvilágosodik.

Lásd Alma — Maga a Szabadító magyarázta el ezt a könyörületes alapelvet az egész világnak nagy közbenjáró imájában, melyet nemcsak az apostolaiért mondott, hanem az összes szentért.

Még értünk is ma, bárhol is éljünk. Az emberiség történelme során próféták és apostolok részesültek hasonló megnyilatkozásokban, hogyan lehet visszaállítani a látást 1-re Joseph. Mózes szemtől szembe látta Istent és megtudta, hogy ő is Isten fia, és az Nem műtéti látáskezelés Egyszülöttjének hasonmása.

Lásd Mózes —6. Pál apostol bizonyságot tett arról, hogy a feltámadt Jézus Krisztus megjelent neki a Damaszkuszba vezető úton, és Pált egyik legnagyszerűbb misszionáriusává tette. Lásd Ap. Pál mennyei látomásáról szóló bizonyságát hallva a hatalmas Agrippa király a czézáriai tárgyaláson beismerte, hogy [Pál] majdnem rávette arra, hogy kereszténnyé legyen.

Volt még sok másik ősi próféta is, akik szintén erőteljes bizonyságot tettek Krisztusról.

lehetséges-e a gyenge látás szimulálása

Minden ilyen megnyilatkozás, legyen az ősi, vagy mai, azokat vezeti, akik hisznek a minden remény és igazlelkűség forrásában: Istenben, a mi Mennyei Atyánkban és Fiában, Jézus Krisztusban. Még a bizonytalanság, a háborúk, a háborús hírek, a személyes és természeti katasztrófák idején is, Isten azért szólt Joseph Smith-hez, hogy általa megáldhassa gyermekeit az összes kegyelmével és szeretetével.

Lásd Joseph Smith története A Jézus Krisztusba vetett hit, valamint a róla és az Ő egyetemes engesztelő áldozatáról látomás bizonyság nem csak egy nagyszerű teológiai értékkel bíró tan. Az ilyen hit egyetemes ajándék, mely a föld minden kulturális régiója számára dicsőséggel teli, nyelvtől, fajtól, színtől, nemzetiségtől vagy társadalmi-gazdasági körülménytől függetlenül.

Látomás, hogy hívjuk még. A jelenések könyve

Megpróbálhatjuk az értelem erejével megérteni ezt az ajándékot, de valójában azok fogják a legmélyebben érezni a hatásait, akik hajlandóak elfogadni áldásait, melyek a tiszta életvitelből fakadnak, azáltal, hogy követik az igaz bűnbánat ösvényét és Isten parancsolatai szerint élnek.

Miközben tiszteletteljesen megemlékezünk Joseph Smith prófétáról, szívből hálás vagyok érte. Ő jó, becsületes, alázatos, intelligens és bátor fiatalember volt, akinek szíve aranyból volt, Istenbe vetett hite pedig megingathatatlan volt.

Feddhetetlen volt. Alázatos imájának hatására a mennyek újra megnyíltak. Joseph Smith-nek tényleg volt látomása. Ezt ő is tudta, és azt is, hogy Isten is tudta, és nem tagadhatta le.

EZÉKIEL LÁTOMÁSAI | A KÖNYVEK KÖNYVE | Kézikönyvtár

Lásd Joseph Smith — Története Érzem a Szentlélek erejét és ismerem Mennyei Atyánk számunkra, az Ő gyermekei számára, készített tervét. Számomra ezek valóban az első látomás gyümölcsei.

Hálás vagyok azért, hogy életem korai szakaszában megáldattam azzal az egyszerű hittel, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, és hogy látomásban látta az Atyaistent és Fiát, Jézus Krisztust.

vitaminok a látáscseppekhez

Isten adománya és hatalma által fordította le a Mormon könyvét. Ez a bizonyság újra és újra megerősödik bennem. Bár az egyik legkisebb vagyok köztetek, elhívásomnál fogva azonban Jézus Krisztus egyik apostolaként bizonyságomat teszem arról, hogy Ő valóban él, és hogy Ő a Messiás.

Személyes bizonyságom van Jézus Krisztusról, aki az egész emberiség Megváltója és Szabadítója. Ezt a tudást Isten Lelkének kimondhatatlan ereje és békessége által kaptam. Az szívem és elmém vágya, hogy tisztán és hithűen tudjam szolgálni Őt most és mindörökké. Erről teszek bizonyságot, Jézus Krisztus nevében, ámen.

További a témáról